UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI W GWIZDOWIE

Trwają prace przy utwardzeniu części działki na cmentarzu w Gwizdowie. Przetarg na realizację zadania rozstrzygnięto w dniu 05 czerwca 2018 roku wyłaniając wykonawcę tj.: USŁUGI BRUKARSKIE – KOSTKA BRUKOWA „BRUKWEX” ze Smolarzyn. Umowny zakresy prac obejmuje:

  1. Wykonanie koryta głębokości 30 cm na całej szerokości chodnika i obrzeży (ok. 490 m2).
  2. Mechaniczne karczowanie pni wraz z ich utylizacją.
  3. Osadzenie obrzeży i krawężników betonowych.
  4. Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kamienia łamanego 0-63mm grubości 12 cm.
  5. Warstwa górna podbudowy z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm grubości 8 cm.
  6. Chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (zgodnie z wymiarami kostki określonymi w załączniku do siwz).
  7. Ręczne rozplantowanie ziemi wokół chodnika – wywóz nadmiaru urobku z koryta.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 54 995,39 zł brutto. Ponadto, przebudowany zostanie zjazd z drogi powiatowej, oraz wymieniony przepust pod zjazdem. Termin zakończenia inwestycji określono na 20 lipca 2018 roku.

Łukasz Fleszar

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *