Uchwały

Uchwała nr 1/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie zmiany podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok

Uchwała nr 2/2017 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 28 września 2017 roku w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok

Uchwała nr 1/2017 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działek położonych na terenie sołectwa

Uchwała nr 4/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 22 września 2016 roku w sprawie określenia zadań inwestycyjnych na 2016 rok, celem ujęcia ich w budżecie Gminy Leżajsk

Uchwała nr 3/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działek położonych na terenie sołectwa

Uchwała nr 2/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 22 września 2016 roku w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok

Uchwała nr 1/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działek położonych na terenie sołectwa

Uchwała nr 5/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działek położonych na terenie sołectwa

Uchwała nr 4/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 17 września 2015 roku w sprawie określenia zadań inwestycyjnych na 2016 rok, celem ujęcia ich w budżecie Gminy Leżajsk

Uchwała nr 3/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 17 września 2015 roku w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok

Uchwała nr 2/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 06 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Rady Sołeckiej Sołectwa Gwizdów – Biedaczów na kadencję 2015 – 2019

Uchwała nr 1/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizdów – Biedaczów z dnia 06 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działki położonej na terenie sołectwa >