NOWE UMUNDUROWANIE STRAŻY GROBOWEJ

Bóg – Honor – Ojczyzna. Właśnie taka dewiza znajduje się na nowych szablach straży grobowej w Biedaczowie. Nowe szable, marynarki wraz z obszyciem i sznurami, a także czapki to efekt zrealizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biedaczowie projektu pt. Zakup umundurowania i szabli dla Straży grobowej.

Celem projektu był zakup 30 szabli i 30 marynarek, wraz z ich obszyciem na wzór tradycyjnych strojów straży grobowej (honorowej formacji paramilitarnej składającej się z druhów Ochotniczej Straży Pożarnej) używanych w Biedaczowie i Gwizdowie od ponad 45 lat. W obchodach świąt wielkanocnych w tej właśnie miejscowości zachował się obyczaj stawiania straży grobowych przy symbolicznym grobie Chrystusa. Obchody wielkanocne z udziałem tzw. Turków rozpoczynają się wartą w strojach żałobnych przy grobie Chrystusa przez cały Wielki Piątek, Wielką Sobotę, aż do rezurekcji. W Wielką Niedzielę odbywa się uroczysta defilada z orkiestrą dętą, połączona z pokazem musztry. Turki przywdziewają wtedy paradne mundury ozdobione szarfami, pomponami i kwiatami. Zwyczaj ten we wsi Biedaczów i Gwizdów przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, jest on ciągle żywy, ale posiadane mundury i broń z biegiem czasu uległy zużyciu. By ratować wielopokoleniową tradycję i zachęcić młodych do jej kontynuowania konieczny był zakup nowych marynarek, które zostały zadysponowane na stanie OSP w remizie strażackiej. W skład tego unikatowego,  niezmiennego od  pokoleń umundurowania wchodzą nie tylko bogato zdobione marynarki, ale także replika szabli polskiej oficerskiej wz.1921 z pochwą i ozdobną rękojeścią.

Tak wyposażona w nowe mundury i szable straż grobowa zwiększyła swoje szeregi i będzie uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach w Biedaczowie i Gwizdowie, nie tylko w okresie wielkanocnym, ale przez cały rok.

Zakup umundurowania pozytywnie wpłynął na promocję dobrych praktyk w środowisku i zaktywizował różne pokolenia do wspólnych działań. Realizacja zadania służyła zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, która w dobie globalizacji ciągle poszukuje własnej tożsamości i własnych korzeni. Zrealizowany projekt przyczynił się również do zachowania dziedzictwa lokalnego, kultywowania tradycji i zwyczajów obszaru LSR, oraz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców, dla których pielęgnowanie obyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie jest przejawem własnej tożsamości kulturowej. Dzięki nowemu umundurowaniu udało się ponadto rozszerzyć ofertę kulturalną i turystyczną lokalnej społeczności.

Sam zakup – wsparty przez Wójta Gminy Leżajsk – współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Projektu grantowego pn. Doposażenie stowarzyszeń i organizacji działających w sferze kultury.

Łukasz Fleszar