ODBIÓR KOŃCOWY – PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY W BIEDACZOWIE

Dobiegły końca prace przy przebudowie budynku byłej szkoły w Biedaczowie. W ich efekcie powstał gruntownie odnowiony budynek, w którym zlokalizowany zostanie punkt lekarski oraz świetlica z siłownią. 12 sierpnia 2019 roku powołana przez Wójta komisja dokonała odbioru końcowego zadania.

Umowny zakres prac obejmował przebudowę budynku parterowego z poddaszem nieużytkowym dawnej szkoły ludowej o wymiarach zewnętrznych ok. 13,20 x 22,50 m, z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, wentylacji, centralnego ogrzewania, instalacją odgromową, oraz budowa schodów zewnętrznych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, dojść z kostki brukowej oraz ogrodzenia i furtki. Powierzchnia użytkowa przebudowywanego budynku wynosi 183,20m2, zaś kubatura budynku wynosi 1657,00m3.

Roboty budowlane obejmowały:

 1. roboty rozbiórkowe,
 2. roboty przygotowawcze i ziemne,
 3. roboty murowe,
 4. roboty żelbetonowe i murowe, roboty termoizolacyjne,
 5. wymiana pojedynczych elementów konstrukcyjnych dachu,
 6. pokrycie dachu,
 7. stolarka okienna i drzwiowa drewniana oraz stalowa,
 8. roboty wykończeniowe,
 9. roboty elewacyjne,
 10. dojścia, opaska odbojowa, schody zewnętrzne,
 11. podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

 

Roboty sanitarne:

 1. przebudowa instalacji wodociągowej,
 2. ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej,
 3. przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji,
 4. przebudowa wewnętrznej instalacji gazu.

 Roboty elektryczne:

 1. budowa układu pomiarowego,
 2. budowa WLZ,
 3. budowa rozdzielnic,
 4. budowa instalacji gniazd, wypustów 1-fazowych,
 5. budowa instalacji gniazd 1-fazowych dedykowanych,
 6. budowa instalacji oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i wentylatorów,
 7. budowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 8. budowa instalacji telefonicznej i sieci komputerowej,
 9. budowa instalacji przyzywowej,
 10. budowa instalacji przepięciowej,
 11. budowa instalacji odgromowej i uziemiającej,
 12. budowa miejscowych szyn wyrównawczych.

Wartość przedmiotu zamówienia wyniosła pierwotnie 1 182 520,50 zł brutto i została zwiększona o dodatkowe 37 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace, wynikłe podczas wykonywanego remontu.

Wykonawcą zadania była firma:  Zakład Budowlano – Konserwatorki ARKADY z Jarosławia.

Łukasz Fleszar

Budynek przed remontem: 

W trakcie remontu: 

Budynek po remoncie: