REMONT DROGI W GWIZDOWIE

Pomimo obostrzeń sanitarnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, kolejny etap prac przy remoncie drogi w Gwizdowie dobiegł końca. Wykonawca inwestycji korzystając ze sprzyjającej pogody wykonał nawierzchnię z mieszanek bitumicznych (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) na całej długości drogi.

Do wykonania pozostały jeszcze pobocza, odcinkowe oczyszczenie przydrożnych rowów oraz dostosowanie zjazdów i skrzyżowań z drogami wewnętrznymi  do rzędnej nowej nawierzchni jezdni.

Z uwagi na czasowy brak poboczy – do czasu ich wykonania – prosimy o ostrożną jazdę, zgodnie z zasadami tymczasowej organizacji ruchu, o których informują znaki drogowe.

Łukasz Fleszar