BEZALKOHOLOWY PIKNIK RODZINNY

05 sierpnia 2018 roku na stadionie sportowym w Biedaczowie odbyły się turniej piłki nożnej drużyn młodzików oraz kolejna edycja Bezalkoholowego Festynu Rodzinnego.

Turniej piłki nożnej zorganizowany został przez LKS Orzeł Biedaczów w ramach realizowanego projektu pt. RAZEM (wy)WYGRAMY – utworzenie młodzieżowej drużyny piłkarskiej. Sam projekt zorganizowany dla dzieci i młodzieży z terenu Biedaczowa i Gwizdowa zakładał cotygodniowe treningi piłki nożnej, które miały wyrównać szanse najmłodszych w dostępie do profesjonalnych narzędzi szkoleniowych i umożliwić uczestnikom lepszy start. W ramach projektu Klub zakupił najpotrzebniejszy sprzęt tj.: dwie bramki przenośne, znaczniki piłkarskie, pachołki treningowe, drabinkę treningową, apteczkę, zestaw piłek oraz stroje sportowe dla uczestników. Podsumowaniem prowadzonych działań był udział wszystkich uczestników w szkoleniu promujący idee ekonomii społecznej oraz właśnie w rozgrywkach piłki nożnej młodzików z rówieśnikami z Żołyni, Grodziska Dolnego i Giedlarowej. Dla wszystkich uczestników turnieju organizatorzy przygotowali nagrody oraz poczęstunek. Powstała w ramach projektu drużyna piłkarska po jego zakończeniu nadal będzie pracować przy LKS Orzeł pod okiem doświadczonych piłkarzy i działaczy klubowych. Turniej został zorganizowany w ramach projektu „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Następnie – po podsumowaniu turnieju młodzików  – rozpoczął się przygotowany przez Ośrodek Kultury w Biedaczowie Bezalkoholowy Festyn Rodzinny. Wpierw strażacy z OSP Gwizdów-Biedaczów przygotowali dla uczestników konkurencję sportową w postaci toru przeszkód. Po wyłonieniu najlepszych i wręczeniu nagród rzeczowych odbyła się prezentacja wozu strażackiego, jego wyposażenia oraz pokaz z wykorzystaniem piany gaśniczej. Właśnie rzeczona piana okazała się być największą atrakcja dla najmłodszych uczestników festynu. Pokazy strażackie to nie wszystkie atrakcje jakie przygotowali organizatorzy. Dzieci bawił teatr „BAZYL-ART”, którego obecności była możliwa dzięki wsparciu firmy DREW-PAN Sp. z o. o. W części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież, które – w setną rocznicę odzyskania niepodległości – zaprezentowały wiązankę patriotycznych melodii. Przez cały czas dzieci mogły również korzystać z bezpłatnego placu zabaw.

Festyn został sfinansowany i zrealizowany w ramach realizowanego przez Gminę Leżajsk programu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Łukasz Fleszar

>