Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej …

Początkiem czerwca bieżącego roku miał miejsce cykl spotkań zainicjowanych przez Wójta Gminy Leżajsk ukierunkowanych na wypracowanie zasad współpracy Gminy Leżajsk z Samorządem Województwa Podkarpackiego w kwestii budowy chodnika wraz z niezbędnym przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie. Efektem rozmów i obustronnych ustaleń jest podjęta 10 czerwca 2022 roku na sesji absolutoryjnej Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2022 roku Samorządowi Województwa Podkarpackiego. Wspomniana pomoc Gminy Leżajsk polegać będzie – zgodnie z treścią podjętej Uchwały – na wykonaniu dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877, polegająca na budowie chodnika w km od 23+845 do 24+060, strona lewa wraz z przebudową istniejącej zatoki autobusowej w miejscowości Biedaczów”.

Podczas jednego ze spotkań z przedstawicielami Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, jakie miało miejsce w terenie ustalono wstępne założenia do opracowania dokumentacji projektowej, które to założenia dotyczą lokalizacji i długości chodnika oraz umiejscowienia przejścia dla pieszych, które – w przypadku uzyskania pozytywnej opinii komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego – będzie wymagało zmiany lokalizacji zatoki autobusowej. Nie bez znaczenia jest również podjęta próba ulokowania w obrębie Szkoły Podstawowej i Punktu Lekarskiego tak bardzo potrzebnych, dodatkowych miejsc postojowych.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej, dokumentacja ta zostanie przekazana Samorządowi Województwa Podkarpackiego zaś wykonawcą inwestycji będzie Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Łukasz Fleszar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *