Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej …

Początkiem czerwca bieżącego roku miał miejsce cykl spotkań zainicjowanych przez Wójta Gminy Leżajsk ukierunkowanych na wypracowanie zasad współpracy Gminy Leżajsk z Samorządem Województwa Podkarpackiego w kwestii budowy chodnika wraz z niezbędnym przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie. Efektem rozmów i obustronnych ustaleń jest podjęta 10 czerwca 2022 roku na sesji absolutoryjnej Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2022 roku Samorządowi Województwa Podkarpackiego. Wspomniana pomoc Gminy Leżajsk polegać będzie – zgodnie z treścią podjętej Uchwały – na wykonaniu dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877, polegająca na budowie chodnika w km od 23+845 do 24+060, strona lewa wraz z przebudową istniejącej zatoki autobusowej w miejscowości Biedaczów”.

Podczas jednego ze spotkań z przedstawicielami Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, jakie miało miejsce w terenie ustalono wstępne założenia do opracowania dokumentacji projektowej, które to założenia dotyczą lokalizacji i długości chodnika oraz umiejscowienia przejścia dla pieszych, które – w przypadku uzyskania pozytywnej opinii komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego – będzie wymagało zmiany lokalizacji zatoki autobusowej. Nie bez znaczenia jest również podjęta próba ulokowania w obrębie Szkoły Podstawowej i Punktu Lekarskiego tak bardzo potrzebnych, dodatkowych miejsc postojowych.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej, dokumentacja ta zostanie przekazana Samorządowi Województwa Podkarpackiego zaś wykonawcą inwestycji będzie Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Łukasz Fleszar