I N F O R M A C J A

W związku ze złożoną w dniu 22 czerwca 2018 roku rezygnacją Pana Bronisława Fimiarza z pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Gwizdów – Biedaczów, sprawy Sołectwa proszę zgłaszać do Pana Łukasza Fleszara – Radnego Gminy Leżajsk, Pana Krzysztofa Buszty – Przewodniczącego Rady Sołeckiej, pozostałych członków Rady Sołeckiej lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Leżajsk. >