ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „WARTO PŁACIĆ PODATKI W GMINIE LEŻA …

Znamy już wyniki konkursu organizowanego w ramach akcji Warto płacić podatki w Gminie Leżajsk. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Łucja Demidowska, która otrzymuje nagrodę główną tj. robot  kuchenny,

II miejsce – Elżbieta Zygmunt, która otrzymuje odkurzacz,

III miejsce – Piotr Wojnar – kuchenka mikrofalowa.

Wręczenie nagród nastąpi w środę 18 lipca o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Leżajsk.

Poniżej nagrodzone teksty:

I miejsce:
Warto opłacać podatki w Gminie Leżajsk, ponieważ …..
Dzięki pieniądzom zgromadzonym z podatków, Gmina jest w stanie realizować wiele inwestycji, które zwiększają i polepszają komfort życia obywateli.
Jako obywatel Gminy Leżajsk, obserwuję w swojej miejscowości oraz sąsiednich miejscowościach wiele zrealizowanych inwestycji. Między innymi:
wydatki na oświatę i wychowanie:
– remont Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Biedaczowie oraz budowę hali sportowej
– dofinansowanie działalności Ludowych Klubów Sportowych,
– szeroka pomoc społeczna (zasiłki zapomogi dla potrzebujących),
– zwiększanie bezpieczeństwa publicznego: pomoc w zdobywaniu nowego sprzętu dla jednostek OSP, remonty remiz.
Obserwuję też wiele inwestycji w obszarze transportu i łączności:
– utrzymanie, remonty, naprawy dróg oraz budowa nowych odcinków chodników i infrastruktury drogowej.
Gmina inwestuje również w budowę kanalizacji utrzymanie zieleni, porządku i czystości.
Warto podkreślić, że dzięki środkom gromadzonym z podatków Gmina nieustannie podnosi także poziom kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego:
– utrzymanie Ośrodków  Kultury oraz finansowanie imprez kulturalnych,
– utrzymywanie Bibliotek.
Gmina wspiera również ochronę zdrowia poprzez remonty ośrodków zdrowia.
Dlatego uważam, że warto płacić podatki w Gminie Leżajsk. Dzięki temu wszyscy obywatele zyskują bardzo wiele, poprzez co komfort życia z roku na rok się podnosi.

II miejsce:
Warto opłacać podatki w Gminie Leżajsk, ponieważ …..
Mamy piękne drogi, klomby krzewy i kwiatki
Trawa koszona zielona, a w zimie
Chodniki i droga odśnieżona.
Bo piękna jest nasza leżajszczyzna
A w niej bory i lasy zachwycają
Nas swoimi urokami.
Chcemy żyć w pięknym otoczeniu,
Więc dbajmy o nie płacąc podatki
Bo z nich są place zabaw, boiska i kładki.
Warto płacić podatki, będziesz zadowolony,
Miły dla pani, pana i sąsiadki.

III miejsce:
Warto opłacać podatki w Gminie Leżajsk, ponieważ …..
Nasza Ziemia leżajska jest cenna i warto w nią inwestować. Spokojna i bezpieczna okolica zachęca do pozostania tu na dłużej. Zlokalizowana w Kotlinie Sandomierskiej zachwyca środowiskiem przyrodniczym. W leśnych częściach utrzymały się cechy krajobrazu w pewnym stopniu zbliżonego do naturalnego. Lasy to część Puszczy Sandomierskiej, lasy liściaste, grądowe mieszane. Dość częste są bagna i torfowiska z fragmentami borów bagiennych i olsów. Ciekawy i bogaty jest również świat zwierząt żyjących w okolicach Leżajska. Hydrologia natomiast skupia się na Sanie – największym karpackim dopływie Wisły i jest osią hydrologiczną we wschodniej części kotliny Sandomierskiej. Kiedyś rzeka ta miała duże znaczenie gospodarcze jako szlak komunikacyjny, którym nie tylko transportowano produkty, ale także spławiano drewno.
Leżajskie okolice to mimo zniszczeń dokonanych przez czas i ludzkie zaniedbanie, teren bogaty w zabytki architektury i przydrożne kapliczki. Stawiano je w każdej wsi, z drewna ale i murowane.
Jednym z najważniejszych dla nas elementów dziedzictwa kulturowego jest tradycyjne budownictwo drewniane, które w chwili obecnej na trwale znika z krajobrazów Polski. Jest to tym bardziej istotne, że województwo podkarpackie wciąż pozostaje regionem, w którym zachowało się relatywnie najwięcej obiektów prezentujących dawną sztukę architektury. Zachęca to wybitnych znawców tego tematu do badań na naszym terenie. Wszystkie te elementy wpływają na wysoką atrakcyjność naszej Gminy Leżajsk, która warta jest każdej złotówki opłaconego podatku.

Łukasz Fleszar >