NOWE ZADANIA INWESTYCYJNE

Na ostatniej sesji Rady Gminy Leżajsk Radni zdecydowali o utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.:  Remont budynku starej szkoły w Biedaczowie. W wyremontowanych pomieszczeniach znajdzie się między innymi punkt lekarski, który dotychczas mieścił się na piętrze Ośrodka Kultury. Z uwagi na ryzyko zamknięcia punktu, który nie spełniał wymogów stawianym tego typu placówką decyzja o remoncie była konieczna. W przeciwnym wypadku Mieszkańcy naszego Sołectwa mogliby mieć dużo bardziej utrudniony dostęp do lekarza pierwszego kontaktu. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu gazety weekendowej Gminne Sygnały.

Kolejnym nowym zadaniem, jakie przy okazji zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok wpisano do budżetu jest: Modernizacja oświetlenia w Biedaczowie,  w ramach którego powstanie fragment oświetlania ulicznego przy drodze powiatowej nr 1262 R w Biedaczowie Podkudłaczu.

Łukasz Fleszar >