INSPEKCJA GOTOWOŚCI BOJOWEJ OSP BIEDACZÓW

Z  dniem 01 stycznia  br. weszło w życie zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego PSP w sprawie sposobu przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG. Zarządzenie wydane przez gen. brygadiera Leszka Suskiego określa sposób przeprowadzenia inspekcji w stanowiskach kierowania, jednostkach ratowniczo-gaśniczych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, zakładowych strażach pożarnych i innych podmiotach włączonych do systemu. W porównaniu z uchylonym zarządzeniem z 2013 roku,  zmianie uległa część dotycząca Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas inspekcji w OSP oprócz oceniania przebiegu alarmowania, stanu wyposażenia, dokumentów, uprawnień i tym podobnych rzeczy wprowadzono pisemny sprawdzian wiedzy. Według Zarządzenia test składa się z 10 pytań niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych. Pytania są dostosowane poziomem wiedzy i zakresem do funkcji pełnionych przez poszczególnych strażaków tj. DOWÓDCA, KIEROWCA, RATOWNIK. Każde pytanie oceniane jest w systemie 0 do 1. Kolejnym, nowym i jednocześnie ostatnim elementem inspekcji jest dokonanie opisowej oceny stanu strażnicy, w zakresie warunków wpływających na gotowość operacyjną.

Oprócz wszystkich wyżej wymienionych elementów inspekcji druhowie wykonali ćwiczenie, którego założeniem był pożar piwnicy w budynku mieszkalnym, do którego przyłączone są media (woda, prąd, gaz). Pożar wybuchł nocy i szybko się rozprzestrzeniał. W budynku była jedna osoba poszkodowana. W ćwiczeniu uczestniczyło sześciu ratowników zaś ich działaniem kierował dh Krzysztof Buszta. Do piwnicy wprowadzono jeden prąd wody zasilany z hydrantu zewnętrznego. Praca ratowników odbywała się w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Ponadto została wyznaczona rota zabezpieczająca. Odnalezionej osobie poszkodowanej udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Inspekcja zakończyła się dla jednostki oceną bardzo dobrą.

Łukasz Fleszar

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *