INSPEKCJA GOTOWOŚCI BOJOWEJ OSP BIEDACZÓW

Z  dniem 01 stycznia  br. weszło w życie zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego PSP w sprawie sposobu przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG. Zarządzenie wydane przez gen. brygadiera Leszka Suskiego określa sposób przeprowadzenia inspekcji w stanowiskach kierowania, jednostkach ratowniczo-gaśniczych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, zakładowych strażach pożarnych i innych podmiotach włączonych do systemu. W porównaniu z uchylonym zarządzeniem z 2013 roku,  zmianie uległa część dotycząca Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas inspekcji w OSP oprócz oceniania przebiegu alarmowania, stanu wyposażenia, dokumentów, uprawnień i tym podobnych rzeczy wprowadzono pisemny sprawdzian wiedzy. Według Zarządzenia test składa się z 10 pytań niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych. Pytania są dostosowane poziomem wiedzy i zakresem do funkcji pełnionych przez poszczególnych strażaków tj. DOWÓDCA, KIEROWCA, RATOWNIK. Każde pytanie oceniane jest w systemie 0 do 1. Kolejnym, nowym i jednocześnie ostatnim elementem inspekcji jest dokonanie opisowej oceny stanu strażnicy, w zakresie warunków wpływających na gotowość operacyjną.

Oprócz wszystkich wyżej wymienionych elementów inspekcji druhowie wykonali ćwiczenie, którego założeniem był pożar piwnicy w budynku mieszkalnym, do którego przyłączone są media (woda, prąd, gaz). Pożar wybuchł nocy i szybko się rozprzestrzeniał. W budynku była jedna osoba poszkodowana. W ćwiczeniu uczestniczyło sześciu ratowników zaś ich działaniem kierował dh Krzysztof Buszta. Do piwnicy wprowadzono jeden prąd wody zasilany z hydrantu zewnętrznego. Praca ratowników odbywała się w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Ponadto została wyznaczona rota zabezpieczająca. Odnalezionej osobie poszkodowanej udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Inspekcja zakończyła się dla jednostki oceną bardzo dobrą.

Łukasz Fleszar