WYBORY SAMORZĄDOWE – 21 października 2018 roku

Z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe zachęcamy do zapoznania się z kampanią informacyjną Państwowej Komisji Wyborczej.

Co zrobić aby zagłosować?

Jak oddać swój głos?

Jak przeliczane są głosy na mandaty?

Jak głosować i kiedy głos będzie ważny?  Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła w drodze uchwały wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Przyczyną nieważności głosu jest:

 1. postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 2. niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 3. postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

W wyborach do rad powiatów głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Przyczyną nieważności głosu jest:

 1. postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 2. niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 3. postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

W wyborach do sejmików województw głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Przyczyną nieważności głosu jest: 

 1. postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 2. niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 3. postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Przyczyną nieważności głosu jest:

 1. postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 2. niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 3. postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Kogo wybieramy w gminie?

Kogo wybieramy w powiecie?

Kogo wybieramy w województwie?