Podpisanie umowy w ramach realizacji zadania Doposażenie Ochotniczej …


5 czerwca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku odbyło się podpisanie i przekazanie umów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Umowy zostały podpisane i wręczone przez zastępcę prezesa zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pana Bogusława Kidę. Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Biedaczowie reprezentował Prezes Tadeusz Matuszek, który podpisał umowę dotacji na realizację zadania pn.: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Biedaczów celem zwiększenia potencjału technicznego. W ramach zawartej umowy jednostka pozyskała 11 000,00 zł wsparcia, które pozwoli doposażyć jednostkę w dodatkowy sprzęt i wyposażenie. 

Opracowanie: Łukasz Fleszar
Zdjęcia: sekc. Piotr Rybak, KP PSP Leżajsk