ZEBRANIE WIEJSKIE

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Gwizdów – Biedaczów na zebranie wiejskie, które odbędzie się 12 września 2023 roku (wtorek) o godz. 1700 w sali widowiskowej Domu Kultury w Biedaczowie. 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Leżajsk.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2024.
  4. Wolne wnioski.