Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biedaczowie

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Biedaczów  celem zwiększenia potencjału technicznego” to zadanie zrealizowane przez OSP Biedaczów na zasadach określonych w Programie priorytetowym „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Leżajsk oraz środków własnych OSP.

W ramach realizacji zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Biedaczowie pozyskała:

  • Pilarkę spalinową,
  • Trzyczęściowe ubranie specjalne,
  • Hełm strażacki,
  • Dwa węże ssawne,
  • Dwa rozdzielacze kulowe.

Druhny i Druhowie serdecznie dziękują wszystkim, dzięki którym udało się zrealizować zadanie i zwiększyć potencjał techniczny Jednostki.

Łukasz Fleszar