Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP Biedaczów

8 października 2023 roku był kolejną wyjątkową okazją do świętowania przez strażaków, ponieważ w tym dniu odbyła się uroczysta ceremonia poświęcenia i oficjalnego przekazania nowego pojazdu strażackiego GLM dla OSP Biedaczów. Ta doniosła chwila pokazuje, że trudna i odpowiedzialna służba strażaków jest zauważana i doceniana.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy św., którą poprowadzili ks. prałat Szymon Nosal oraz kapelan jednostki ks. proboszcz Kazimierz Rojek, a także ks. Leszek Krzyżak. 

Dalsze uroczystości kontynuowano na parkingu przy strażackiej remizie, gdzie druhowie OSP Biedaczów wraz z pocztem sztandarowym oraz wszyscy przybili goście zostali przywitani przez prezesa jednostki, Tadeusza Matuszka.

W dalszej części ceremonii odbyła się uroczysta modlitwa oraz symboliczne poświęcenie nowego pojazdu przez ks. Kazimierza Rojka. W tym momencie kapłan wygłosili słowa wsparcia  oraz błogosławieństwa dla strażaków, którzy będą korzystać z pojazdu w swojej trudnej i niebezpiecznej służbie na rzecz potrzebujących.
Klucze do nowego wozu zostały przekazane przez zaproszonych gości, którzy reprezentowali służby ratownicze, władze samorządowe i rządowe. Wśród zaproszonych gości byli Pan Krzyszof Sobejko – Wójt Gminy Leżajsk, Pan Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządku ds. Praw Człowieka, mł. bryg. Zbigniew Sarzyński – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku, bryg. mgr Wojciech Długosz – Naczelnik Wydziału Komendy PSP w Leżajsku, Pan Paweł Garbacki – p.o. Komendanta Gminnego OSP, Pan Marcin Pawłowski – sekretarz Nadleśnictwa Leżajsk, Pan Bolesław Pawlus – Zastępca Wójta Gminy Leżajsk, Pan Andrzej Pawul – kierownik referatu w Urzędzie Gminy Leżajsk, Pan Paweł Daź – Naczelnik Wydziału Starostwa Powiatowego oraz druhowie Józef Golec i Zbigniew Pudełkiewicz.

Wraz z końcem uroczystości przybyli goście złożyli serdeczne życzenia strażakom, aby nowy pojazd zawsze służył im w każdej sytuacji i pomógł w skutecznym prowadzeniu akcji ratowniczo – gaśniczych oraz ratowaniu ludzi.

Łukasz Fleszar