Przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej coraz bliżej…

W odpowiedzi na oczekiwania i postulaty mieszkańców naszego Sołectwa, Gmina Leżajsk zleciała opracowanie dokumentacji budowy przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie, wraz z budową niezbędnego chodnika i przebudową zatoki autobusowej.

Po trudnym i wymagającym procesie uzgodnień, udało się przekazać gotową dokumentację Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który będąc zarządcą drogi 27 lutego br. ogłosił przetarg pt.: Przebudowa DW nr 877 – budowa chodnika w km 23+840 – km 24+070 strona lewa wraz z przebudową istniejącej zatoki autobusowej oraz lokalizacją przejścia dla pieszych w m. Biedaczów, który wyłoni wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia jest:

  • budowa drogi dla pieszych z kostki brukowej,
  • budową zatoki autobusowej,
  • budowa wyspy azylu o nawierzchni z kostki betonowej,
  • budowa przejścia dla pieszych ze strefą oczekiwania,
  • przebudowę infrastruktury towarzyszącej,
  • wykonanie poszerzenia jezdni z AC11S oraz budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowa 6 zjazdów.

Termin składania ofert wskazano na 20 marca 2024 roku, zaś termin realizacji to 31 lipca 2025 roku.    

Łukasz Fleszar