Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w naszym Soł …

W dniu 29 stycznia 2024 roku Rada Gminy podęła Uchwałę Nr 4/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Biedaczów i Gwizdów.

Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk lub elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Leżajsku na platformie ePUAP.

Wnioski należy składać do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia tj. do 20 marca 2024 roku. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Poniżej treść Uchwały, Obwieszczenia oraz przykładowy formularz wniosku.

  1. Uchwała NR 4/2024 Rady Gminy Leżajsk z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Biedaczów i Gwizdów
  2. Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk z dnia 27 lutego 2024 roku o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Biedaczów i Gwizdów
  3. Wzór wniosku – pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Łuksza Fleszar