PRZEBUDOWA I REMONTY DRÓG

Rozpoczęły się formalne procedury modernizacji infrastruktury drogowej oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk. W ramach ogłoszonego w dniu 13 marca 2024 roku przetargu ujęto kilka dróg w naszym Sołectwie, które zostaną przebudowane, bądź gruntownie wyremontowane. Przedmiot zamówienia w części dotyczącej modernizacji infrastruktury drogowej w Gwizdowie i Biedaczowie obejmuje:

Remont drogi na dz. nr ew. 942 w miejscowości Gwizdów:

 1. Ułożenie rur osłonowych na sieci gazowej, wraz z zapewnieniem nadzoru robót przez przedstawiciela PSG Rejon Leżajsk,
 2. Wyrównanie istniejącej podbudowy,
 3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm
 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm,
 5. Nawierzchnie z mieszanki kamienia łamanego, grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza obustronne o średniej szerokości 0,50 m wykonywane z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 6. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,
 7. Oznakowanie pionowe.

Przebudowa drogi na dz. nr ew. 876 w miejscowości Gwizdów:

 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 2. Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, mieszanka kamienia łamanego 0-63 mm,
 3. Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, mieszanka kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm
 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm,
 6. Nawierzchnie z mieszanki kamienia łamanego, grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza obustronne o średniej szerokości 0,50 m wykonywane z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 7. Oznakowanie pionowe.

Remont drogi na dz. nr ew. 616 w miejscowości Gwizdów:

 1. Roboty pomiarowe,
 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm,
 3. Wywóz ziemi i gruzu /urobek z koryta/na wyznaczone miejsce,
 4. Wyrównanie istniejącej podbudowy,
 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm,
 6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm,
 7. Nawierzchnie z mieszanki kamienia łamanego, grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza obustronne o średniej szerokości 0,50 m wykonywane z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 8. Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dna wykopów,
 9. Oznakowanie pionowe.

Przebudowa drogi na dz. nr ew. 859 w miejscowości Gwizdów:

 1. Roboty pomiarowe – wytyczenie pasa drogowego,
 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm,
 3. Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni głębokości 20 cm,
 4. Wywóz ziemi i gruzu /urobek z koryta/na wyznaczone miejsce,
 5. Wyrównanie istniejącej podbudowy,
 6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm,
 7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm,
 8. Nawierzchnie z mieszanki kamienia łamanego, grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza obustronne o średniej szerokości 0,50 m wykonywane z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 9. Oznakowanie pionowe.

Remont drogi na dz. nr ew. 769 w miejscowości Gwizdów:

 1. Roboty pomiarowe – wytyczenie pasa drogowego,
 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm,
 3. Wywóz ziemi i gruzu /urobek z koryta/na wyznaczone miejsce,
 4. Wyrównanie istniejącej podbudowy,
 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm,
 6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm,
 7. Nawierzchnie z mieszanki kamienia łamanego, grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza obustronne o średniej szerokości 0,50 m wykonywane z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 8. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych.

Przebudowa drogi na dz. nr ew. 627 w miejscowości Gwizdów:

 1. Roboty pomiarowe – wytyczenie pasa drogowego,
 2. Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni głębokości 20 cm,
 3. Wywóz ziemi i gruzu /urobek z koryta/na wyznaczone miejsce,
 4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 5. Podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, mieszanka kamienia łamanego 0-63 mm,
 6. Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
 7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm
 8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm,
 9. Nawierzchnie z mieszanki kamienia łamanego, grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza obustronne o średniej szerokości 0,50 m wykonywane z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 10. Oznakowanie pionowe.

Remont drogi na dz. nr ew. 337 i 166 w miejscowości Biedaczów:

 1. Roboty pomiarowe – wytyczenie pasa drogowego,
 2. Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni głębokości 10 cm,
 3. Wyrównanie istniejącej podbudowy,
 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm,
 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm,
 6. Nawierzchnie z mieszanki kamienia łamanego, grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza obustronne o średniej szerokości 0,50 m wykonywane z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 7. Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dna wykopów,
 8. Oznakowanie pionowe.

Przebudowa drogi na dz. nr ew. 297 w miejscowości Biedaczów:

 1. Roboty pomiarowe – wytyczenie pasa drogowego,
 2. Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni głębokości 20 cm,
 3. Ułożenie rur osłonowych na sieci gazowej, wraz z zapewnieniem nadzoru robót przez przedstawiciela PSG Rejon Leżajsk,
 4. Przebudowa sieci gazowej (zaprojektowanie i wykonanie) zgodnie z załączonymi warunkami przebudowy,
 5. Wywóz ziemi i gruzu /urobek z koryta/na wyznaczone miejsce
 6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 7. Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, mieszanka kamienia łamanego 0-63 mm,
 8. Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, mieszanka kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 9. Nawierzchnie z mieszanki kamienia łamanego, grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza obustronne o średniej szerokości 0,50 m wykonywane z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5mm
 10. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm,
 11. Nawierzchnie z mieszanki kamienia łamanego, grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza obustronne o średniej szerokości 0,50 m wykonywane z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 12. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,
 13. Oznakowanie pionowe.

Remont drogi na dz. nr ew. 875/25, 875/25, 800/2, 771/2, 776/2, 779/2, 780/2, 778/2, 750/12, 750/9, 749/2 w miejscowości Biedaczów oraz 2816 w miejscowości Giedlarowa:

 1. Roboty pomiarowe – wytyczenie pasa drogowego,
 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm,
 3. Wywóz ziemi i gruzu /urobek z koryta/na wyznaczone miejsce,
 4. Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 5 cm,
 5. Wyrównanie istniejącej podbudowy,
 6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm,
 7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm,
 8. Nawierzchnie z mieszanki kamienia łamanego, grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza obustronne o średniej szerokości 0,50 m wykonywane z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm,
 9. Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dna wykopów,
 10. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,
 11. Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu.

Termin składania ofert upłynie 28 marca 2024 roku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opublikowano na elektronicznej platformie zamówień publicznych pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c808645c-da17-11ee-8305-7e4937eb936d

Łukasz Fleszar