PUNKT POMOCY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Wójt Gminy Leżajsk informuje, że uruchamia w Urzędzie Gminy Leżajsk punkt pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników z terenu Gminy Leżajsk, dla których powierzchnia działek referencyjnych w 2017 wynosiła poniżej 10 ha. Warunkiem jest, że wskazani  rolnicy nie ubiegają się o płatności rolno-środowiskowe, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności ekologiczne, płatności zalesieniowe.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w terminie od 27 marca do 15 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Leżajsk (sala konferencyjna III piętro) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku  od godz. 8.00 – do 15.00 po uprzednim zarejestrowaniu się telefonicznie pod numerem 17 240 62 00 lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy na parterze.

Zachęcamy do wcześniejszego składania wniosków. Dzięki temu unikniemy długiego oczekiwania w kolejkach.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji konieczne jest podanie danych weryfikacyjnych:
– numer identyfikacyjny producenta (9 cyfrowy identyfikator);
– 8 ostatnich cyfr aktualnego numeru rachunku bankowego zgodny z numerem ewidencji producentów;
– kwota z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, w przypadku kiedy beneficjent jednego dnia otrzymał na konto więcej niż jeden przelew z ARiMR należy podać kwotę najwyższego przelewu z tego dnia.

Rolnicy są proszeni o zabranie ze sobą wniosek w wersji papierowej, który otrzymali z ARiMR.

W przypadku płatności do zwierząt potrzebne będą numery identyfikacyjne zwierząt.Przypominamy, że szybsze dostarczenie dokumentów gwarantuje wcześniejszą weryfikację wniosku, a także daje możliwość jego poprawienia do połowy maja bez żadnych konsekwencji.

Łukasz Fleszar >