Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury

Zakończyły się prace remontowe i modernizacyjne pomieszczeń Ośrodka Kultury w Biedaczowie. W ramach prac obejmujących piwnice i kuchnię, prowadzone były roboty rozbiórkowe, skucie płytek ściennych i posadzkowych, położenie nowych płytek ściennych i posadzkowych, wymiana stolarki drzwiowej, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,  wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana części instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz przebudowa instalacji gazowej dostosowująca jej przebieg do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń. Ponadto w piwnicach budynku wykonano izolacje przeciw-wodne i przeciwwilgociowe, warstwy wyrównawcze ścian oraz wymieniono stolarkę drzwiową. Dzięki temu piwnice Ośrodka Kultury nabrały nowego kształtu i funkcjonalności.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano również kompleksowe wyposażenie meblowe do kuchni wraz z zestawem sprzętu AGD. Zakup przedmiotowego wyposażenia umożliwi pełne wykorzystanie zaplecza kuchennego na potrzeby lokalnej społeczności. Przy Ośrodku Kultury w Biedaczowie aktywnie działa lokalne Koło Gospodyń Wiejskich, które ściśle współpracując z organizacjami społecznymi z terenu naszego Sołectwa kultywuje i promuje –  często zapomniane – miejscowe tradycje i zwyczaje. Nowa funkcjonalność wyremontowanych pomieszczeń pozwoli na sprawniejsze organizowanie przedsięwzięć aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

Łukasz Fleszar

>