Uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo – …

W niedzielę 8 kwietnia 2018 roku w Biedaczowie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP Biedaczów średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki IVECO. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się o godz. 14.00 na placu przy Ośrodku Kultury w Biedaczowie. Przy licznie zgromadzonych mieszkańcach i zaproszonych gościach, nastąpiło wpierw złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przez Komendanta uroczystości a zarazem Komendanta Gminnego ZOSP w Leżajsku druha Zbigniew Pudełkiewicza, który dowodził pododdziałem złożonym z delegacji wszystkich jednostek OSP z terenu naszej Gminy oraz delegacji OSP z Żołyni, Wólki Grodziskiej i Kuryłówki.  Następnie poczet flagowy dokonał uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Spikerem  uroczystość był mł. bryg. mgr Wojciech Długosz.

Punktem kulminacyjnym uroczystości, było poświęcenie samochodu strażackiego, którego dokonał ks. Kazimierz Rojek – proboszcza parafii w Gwizdowie a zarazem kapelan OSP Biedaczów. Kluczyki do nowego pojazdu, na ręce Naczelnika Jednostki przekazali: Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jerzy Paul oraz Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko. Prezes OSP Biedaczów druh Tadeusz Matuszek podkreślił, iż wyczekiwany od wielu lat samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji. W imieniu wszystkich druhów OSP Biedaczów przekazał serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Po uroczystym przekazaniu samochodu, głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego nabytku i podziękowali za całokształt pracy, za poświęcenie i zaangażowanie wykazywane podczas prowadzonych akcji, ukierunkowanych na niesienie pomocy potrzebującym. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko oraz zaproszeni goście otrzymali  pamiątkowe statuetki, okolicznościową monografię z historią Jednostki i podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie wykazane przy zakupie samochodu strażackiego. Podczas dokonywania przez zaproszonych gości wpisów do prowadzonej w Jednostce kroniki, strażacy prezentowali samochód omawiając wszystkim zainteresowanym jego parametry i wyposażenie.

Łukasz Fleszar

>