SCALENIE GRUNTÓW W BIEDACZOWIE

7 grudnia 2021 roku, po ponownej analizie wniosków właścicieli gruntów sołectwa Biedaczów Starosta Leżajski stwierdzając, że złożone wnioski obejmują 54,11% powierzchni w stosunku do powierzchni całej miejscowości, wystąpił do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie o opracowanie założeń do projektu scalenia obrębu Biedaczów.

Założenia do projektu scalenia określają ogólny kierunek urządzenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obszarze scalenia, w tym przede wszystkim usytuowanie dróg transportu rolnego czy usytuowania gruntów niezbędnych na cele miejscowej użyteczności publicznej. Co ważne, założenia do projektu scalenia określają rodzaj i zakres niezbędnych prac zagospodarowania poscaleniowego.

Wykonawcą założeń do projektu scalenia jest Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Pracownia Terenowa w Jarosławiu. Serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli gruntów w miejscowości Biedaczów do udziału w opracowaniu założeń. Uwagi i wnioski w sprawie założeń należy kierować bezpośrednio do Wykonawcy założeń w terminie do 17 stycznia 2022 roku na adres Pracowni Terenowej w Jarosławiu, ul. Traugutta 9, 37 – 500 Jarosław lub mailowo na adres: k.kiszka@pbgitr.geodezja.pl

Niestety w przypadku Gwizdowa nie udało się zebrać wymaganej ustawowo ilości wniosków wymaganych do wszczęcia procedury postępowania scaleniowego.

Łukasz Fleszar