Dyżur Sołtysa i Wójta Gminy w sprawie podziału środków Funduszu …

Wójt Gminy Leżajsk oraz Sołtys sołectwa Gwizdów – Biedaczów informują, że w dniu 21 września 2021 roku, od godz. 19.00 do godz. 20.30 w Ośrodku Kultury w Biedaczowie będą pełnić dyżur podczas którego mieszkańcy Sołectwa będą mogli indywidualnie składać propozycje do Fundusz Sołeckiego i planu budżetu na 2022 rok, oraz omówić inne sprawy Sołectwa.

Zapraszamy!

Łukasz Fleszar