Umowa na dostawę i montaż zestawów kolektorów słonecznych podpisa …

W poniedziałek, 24 września 2018 rok w Urzędzie Gminy została podpisana umowa na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych w ramach programu Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Leżajsk.

Wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą została firma SOLARTIME z Rzeszowa, która zaoferowała dostawę i montaż 773 zestawów kolektorów słonecznych za kwotę 8 440 718,34 zł

Zakres zamówienia w przedmiocie robót budowalno – montażowych obejmuje min.:

  1. opracowanie dokumentacji projektowej (schemat poglądowy instalacji OZE wraz z niezbędnymi szkicami lub rysunkami przedstawiającymi lokalizację urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE oraz – w razie potrzeby – uzupełniającym opisem),
  2. ocenę stanu technicznego konstrukcji dachu pod kątem zwiększenia jego obciążenia montowaną instalacją,
  3. montaż kompletnych systemów solarnych,
  4. podłączenie do istniejącej instalacji C.W.U. wraz z zaworem mieszającym (antypoparzeniowym do CWU) ,
  5. podłączenie drugiego źródła ciepła do górnej wężownicy zasobnika solarnego w oparciu o wykonaną dokumentację,
  6. przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników instalacji,
  7. instalacja urządzeń zasilania awaryjnego, podtrzymującego pracę instalacji solarnej przez okres min. 3 h w przypadku zaniku prądu,
  8. wykonanie systemu pomiarowo–monitorującego.

Kolektory słoneczne usytuowane będą w znacznej większości na dachach budynków mieszkalnych około 95% zestawów, elewacjach budynków mieszkalnych oraz również jako wolnostojące na gruncie tj. posadowione na fundamencie. Sporadycznie występują przypadki zlokalizowania kolektorów słonecznych na garażach i balkonach. Ponadto możliwy jest montaż kolektorów słonecznych na budynkach gospodarczych i tarasach. Podczas projektowania następuje w uzgodnieniu z właścicielem/ami nieruchomości ostateczny wybór optymalnej lokalizacji kolektora.

Na terenie naszego Sołectwa zostanie zamontowanych ok 50 zestawów kolektorów w różnej konfiguracji, natomiast cały projekt zakłada montaż 773 zestawów według zestawienia poniżej:

Łukasz Fleszar