UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW GRANTOWYCH PODPISANE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Biedaczowie w dniach 02 października 2018 roku oraz 17 października 2018 roku  podpisał dwie umowy o powierzenie grantu na łączną kwotę blisko 100 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

  1. Utworzenie terenu rekreacyjnego w Biedaczowie,
  2. Zakup umundurowania i szabli dla Straży Grobowej.

Przedsięwzięcie utworzenia terenu rekreacyjnego w Biedaczowie, dotoczy zagospodarowania działki nr 1290/1 położonej przy Ośrodku Kultury poprzez:

  1. Wyodrębnieniu przestrzeni na plac zabawowy dla małych dzieci (huśtawka, zjeżdżalnia, urządzenia na sprężynie);
  2. Utworzeniu siłowni plenerowej dla młodzieży i osób dorosłych (podciągacz nóg, biegacz, twister);
  3. Stworzeniu miejsca wypoczynku dla seniorów i całych rodzin (altana grillowa);
  4. Ogrodzeniu placu zabaw celem zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników i zabezpieczenia przed zwierzętami.

Wspomniany wyżej zakres stanowi pierwszy etap prac ukierunkowanych na kompleksowe zagospodarowanie terenu całej działki. Jego sprawna realizacja i terminowe wykonanie umożliwi ubieganie się o środki na realizację planowanego etapu drugiego, polegającego na rozbudowie placu zabaw i siłowni plenerowej o dodatkowe elementy. Umowna kwota wsparcia wynosi 42 998,00 zł przy intensywności pomocy na poziomie 100%, co oznacza, że OSP realizując założenia wniosku nie będzie musiało martwić się o zabezpieczenie wkładu własnego. Termin realizacji określono na 30 kwietnia 2019 roku.

Z kolei projekt dotyczący Straży Grobowej polegał będzie na zakupie szabli i marynarek, wraz z ich obszyciem na wzór tradycyjnych strojów straży grobowej, używanych w naszym Sołectwie od blisko 45 lat. Marynarka od munduru obszyta będzie tasiemkami w miejscach wypustek oraz na klapach, kołnierzu, mankietach – użyta będzie do tego taśma pasmanteryjna w kształcie zygzakowatym, w kolorze stalowym, srebrzystym lub żółtym, złocistym (nawiązująca do generalskiego haftu łamanego, tzw. wężyka). Mankiety, kołnierz oraz pas między szlicami będą obszyte szerokim pasem sukna czerwonego lub złocisto-kolorową tkaniną. Naramienniki będą ozdobione frędzlami lub grubszymi skręconymi sznurami, naśladującymi tzw. buliony. Ponadto w każdym z mundurów  będą wszyte oficerskie sznury naramienne w różnych kolorach. W skład tego unikatowego, niezmiennego od  pokoleń umundurowania wchodzą nie tylko bogato zdobione marynarki, ale także replika szabli polskiej oficerskiej wz. 1921 z pochwą i ozdobną rękojeścią. Otrzymana kwota wsparcia na realizację projektu wynosi 49 965,00 zł przy intensywności pomocy – podobnie jak w przypadku utworzenia terenu rekreacyjnego – 100% zaś termin realizacji to 31 styczeń 2019 rok.

Oba projekty realizowane będą w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Łukasz Fleszar