ZMIANA MPZP

W związku z rozpoczęciem procedur planistycznych dotyczących zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującej min. Biedaczów i Gwizdów, oraz zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Biedaczowa i Gwizdowa Wójt Gminy Leżajsk informuje, że zainteresowani mogą składać wnioski do ww. procedur.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać w terminie do 30 października 2018 roku.

Łukasz Fleszar