UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI W GWIZDOWIE

Trwają prace przy utwardzeniu części działki na cmentarzu w Gwizdowie. Przetarg na realizację zadania rozstrzygnięto w dniu 05 czerwca 2018 roku wyłaniając wykonawcę tj.: USŁUGI BRUKARSKIE – KOSTKA BRUKOWA „BRUKWEX” ze Smolarzyn. Umowny zakresy prac obejmuje:

  1. Wykonanie koryta głębokości 30 cm na całej szerokości chodnika i obrzeży (ok. 490 m2).
  2. Mechaniczne karczowanie pni wraz z ich utylizacją.
  3. Osadzenie obrzeży i krawężników betonowych.
  4. Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kamienia łamanego 0-63mm grubości 12 cm.
  5. Warstwa górna podbudowy z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm grubości 8 cm.
  6. Chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (zgodnie z wymiarami kostki określonymi w załączniku do siwz).
  7. Ręczne rozplantowanie ziemi wokół chodnika – wywóz nadmiaru urobku z koryta.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 54 995,39 zł brutto. Ponadto, przebudowany zostanie zjazd z drogi powiatowej, oraz wymieniony przepust pod zjazdem. Termin zakończenia inwestycji określono na 20 lipca 2018 roku.

Łukasz Fleszar

>