WARTA PRZY GROBIE CHRYSTUSA I UROCZYSTA MUSZTRA PARADNA STRAŻY GROBOW …

Stawianie honorowej warty przy symbolicznym grobie Chrystusa i uroczysta musztra paradna to piękna tradycja, która w naszej parafii traktowana jest z niezwykłą atencją i szacunkiem. Turki rozpoczynają swoja służbę w Wielki Piątek, kiedy przez całą noc i przez cały dzień w Wielką Sobotę pełnią wartę przy grobie Chrystusa. Uroczysta warta kończy się podczas liturgii Wigilii Paschalnej. Koniec warty nie oznacza końca służby, ponieważ formacja aktywnie włącza się w oprawę rezurekcji, po której, przy akompaniamencie orkiestry dętej prezentuje musztrę paradną.

Równie uroczysta jest – kończąca służbę Straży Grobowej – msza święta w Wielkanocny Poniedziałek. Turki prezentują wówczas przygotowywaną podczas trwających cały wielki post prób musztrę. Na zakończenie, u wejścia do świątyni tworzona jest formacja krzyża i następuje prezentacja broni. Obecna w pełnym składzie orkiestra z Brzózy Królewskiej odgrywa wówczas pieśń „Serdeczna Matko”. Po wysłuchaniu pieśni komendant oddziału składa meldunek księdzu i przewodzi paradzie, która ulicami Gwizdowa i Biedaczowa udaje się pod zabytkową kapliczkę z 1872 roku, by również i tam symbolicznie zakończyć służbę.

W tym roku oddział Straży Grobowej był wyjątkowo liczny. Do 30 regularnie pełniących służbę Turków dołączyło – po kilkuletniej przerwie – 8 seniorów, przez co powstał oddział dwupokoleniowy. Wartym podkreślenia jest również fakt, że  oddział Straży Grobowej po raz pierwszy prezentował się w nowych mundurach, w nowych czapkach, i z nowymi szablami, których pozyskanie było możliwe dzięki zrealizowanemu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biedaczowie projektowi zatytułowanemu: „Zakup umundurowani i szabli dla Straży Grobowej w Biedaczowie”. Sam zakup – wsparty przez Wójta Gminy Leżajsk – współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Projektu grantowego pn. Doposażenie stowarzyszeń i organizacji działających w sferze kultury.

Łukasz Fleszar