Teren rekreacyjny w Biedaczowie

Dobiegły prace przy zagospodarowaniu placu przy Ośrodku Kultury w Biedaczowie poprzez utworzenie tam terenu rekreacyjnego. Przedsięwzięcie realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biedaczowie dotoczyło zagospodarowania działki nr 1290/1 położonej przy Ośrodku Kultury poprzez:

  1. Wyodrębnienie przestrzeni na plac zabawowy dla małych dzieci (huśtawka, zjeżdżalnia, urządzenia na sprężynie);
  2. Utworzenie siłowni plenerowej dla młodzieży i osób dorosłych (podciągacz nóg, biegacz, twister);
  3. Stworzenie miejsca wypoczynku dla seniorów i całych rodzin (altana grillowa);
  4. Ogrodzenie placu zabaw celem zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników i zabezpieczenia przed zwierzętami.

Wspomniany wyżej zakres stanowił pierwszy etap prac ukierunkowanych na kompleksowe zagospodarowanie terenu całej działki. Jego sprawna realizacja i terminowe wykonanie umożliwi ubieganie się o środki na realizację planowanego etapu drugiego, polegającego na rozbudowie placu zabaw i siłowni plenerowej o dodatkowe elementy. Umowna kwota wsparcia wyniosła 42 998,00 zł przy intensywności pomocy na poziomie 100%.

Zadanie pt.: Utworzenie terenu rekreacyjnego w Biedaczowie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Projektu grantowego pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej na obszarze LGD którego celem jest Budowa, przebudowa i wyposażenie 6 obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom.

Łukasz Fleszar