WIDOWISKO PLENEROWE TEATRU IMAGINACJA

W dniu parafialnego odpustu, 26 sierpnia Ośrodek Kultury w Biedaczowie zorganizował kolejną premierę teatru plenerowego IMAGINACJA. Tym razem, była to bajka dla dzieci i dorosłych pt. FLET ZACZAROWANY.

Preludium do samego spektaklu stanowiło wręczenie nowych mundurów dla zabezpieczających widowisko strażaków – ochotników z OSP Biedaczów – Gwizdów, którzy nie tylko niosą pomoc podczas akcji ratowniczo – gaśniczych wszystkim potrzebującym, ale równie ochoczo angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane na terenie naszego Sołectwa i całej Gminy zabezpieczając imprezy kulturalne, uroczystości samorządowe czy religijne. Wręczając nowe mundury (6 kompletów nowoczesnych ubrań specjalnych i 9 kompletów czteroczęściowych ubrań koszarowych) Wójt Pan Krzysztof Sobejko podziękował strażakom za ich bezinteresowną służbę przypominając wszystkim hasło przewodnie strażaków – ratowników: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Pomimo  bardzo niesprzyjającej pogody spektakl odbył się i zgromadził liczną publiczność, która gromkimi oklaskami zagrzewała aktorów. Wśród obecnych byli miedzy innymi Ks. Proboszcz  Kazimierz Rojek, Wójt  Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko oraz gość  specjalny – aktor teatru „Maska” w Rzeszowie, Pan Andrzej  Piecuch.

Światło i dźwięk zapewniła   bezpłatnie  firma „Więc-Art”, nad porządkiem imprezy czuwali  strażacy z OSP Biedaczów, natomiast piekarnia w Żołyni  ufundowała dla dzieci słodki poczęstunek. Spektakl został zrealizowany i sfinansowany przez Urząd Gminy Leżajsk w ramach projektu „Zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży w Gminie Leżajsk”.

W  nagrodę za  wystawienie widowiska  Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie  ufundował  całej grupie teatralnej wstęp na spektakl teatralny w ramach  Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE  odbywającego się obecnie  w Rzeszowie. Wójt natomiast sfinansował transport i posiłek dla wszystkich uczestników wyjazdu.

Łukasz Fleszar (fot. U. Płoszaj-Pańczak)

  >