ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2018 ROKU

Wójt Gminy Leżajsk oraz „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach informują o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego elektrosprzętu, tekstyliów, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych opon w roku 2018.

Łukasz Fleszar

>