ODBIÓR KOŃCOWY – UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI W GWIZDOWIE

Dobiegły końca prace przy utwardzeniu części działki w Gwizdowie. W ich efekcie powstał chodnik wzdłuż cmentarza. 20 lipca 2018 roku powołana przez Wójta komisja dokonała odbioru końcowego zadania nie wskazując w protokole odbioru żadnych wad czy usterek.

Umowny zakres prac obejmował:

  1. Wykonanie koryta głębokości 30 cm na całej szerokości chodnika i obrzeży (ok. 485 m2).
  2. Mechaniczne karczowanie pni wraz z ich utylizacją.
  3. Osadzenie obrzeży i krawężników betonowych.
  4. Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kamienia łamanego 0-63 mm grubości 12 cm.
  5. Warstwa górna podbudowy z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm grubości 8 cm.
  6. Chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (zgodnie z wymiarami kostki określonymi w załączniku do siwz).
  7. Ręczne rozplantowanie ziemi wokół chodnika – wywóz nadmiaru urobku z koryta.

Wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 54 995,39 zł brutto. Ponadto, przebudowany został zjazd z drogi powiatowej, oraz wymieniony przepust pod zjazdem.

Wykonawcą zadania była firma:  USŁUGI BRUKARSKIE – KOSTKA BRUKOWA „BRUKWEX” ze Smolarzyn.

Łukasz Fleszar

>