ZEBRANIE WIEJSKIE – 12 WRZEŚNIA 2018 GODZ. 17.00

W dniu 12 września 2018 roku, o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Biedaczowie  odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Gwizdów-Biedaczów. Proponowany porządek zebranie obejmuje:
  1. Podsumowanie inwestycji wykonanych na terenie Sołectwa w 2018 roku oraz sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.
  2. Przedstawienie informacji o planowanych inwestycjach na terenie Sołectwa.
  3. Informacja dot. prac geodezyjnych przy poszerzeniu drogi w Gwizdowie (droga przy Kościele).
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.
  5. Zapytania i wolne wnioski.

W zebraniu udział weźmie min. Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko oraz Zastępca Wójta Pan Bolesław Pawlus.

ZAPRASZAMY!!!

Łukasz Fleszar