Budowa sieci kanalizacyjnej

Pomimo trudnych warunków pogodowych trwają intensywne prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w naszym Sołectwie. Pierwszy etap prac został podzielony na dwa zadania: pierwsze dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w Gwizdowie i Biedaczowie zaś drugie w miejscowościach Biedaczów – Podkudłacz i Brzóza Stadnicka.

W ramach zadania pierwszego (budowa sieci w Gwizdowie i Biedaczowie – łącznie ok. 17 km sieci kanalizacyjnej) powstanie:

 1. kolektor grawitacyjny Ø 315 – 873,80 m.
 2. kolektor grawitacyjny Ø 200 – 9 974,22 m.
 3. kolektor grawitacyjny Ø 160 – 2 629,25 m.
 4. kolektor tłoczny Ø 90 – 3 241,35 m.
 5. kolektor tłoczny Ø 63 – 130,20 m.
 6. kolektor tłoczny Ø 160 – 138,76 m.
 7. studzienki kanalizacyjne Ø 425 – 363 szt.
 8. studzienki kanalizacyjne Ø 315 – 103 szt.
 9. studnia rozprężna Ø 1000 – 11 szt.
 10. przydomowe przepompownie ścieków Ø 800 – 3 kpl.
 11. sieciowe przepompownie ścieków PS-B14, PS-B13, PS-B12, PS-B9, PS-B8, PS-B6, PS-B5, PS-B4, PS-B3, PS-B2, PS-B1 wraz z instalacjami elektrycznymi zgodnie z warunkami przyłączenia, ogrodzeniami i zagospodarowaniem terenu.

Łączna wartość tego zadania to 4 725 622,83 zł zaś termin realizacji ustalono na 15 września 2018 roku.

Zakres budowy sieci kanalizacyjnej w Biedaczowie – Podkudłaczu i Brzózie Stadnickiej (3,86 km sieci kanalizacyjnej) obejmuje:

 1. kolektor grawitacyjny Ø 200 – 2 845,50 m.
 2. kolektor grawitacyjny Ø 160 –664,00 m.
 3. kolektor tłoczny Ø 90 – 354,00 m.
 4. studzienki kanalizacyjne Ø 425 – 73 szt.
 5. studzienki kanalizacyjne Ø 315 – 27 szt.
 6. studnia rozprężna Ø 1200 – 1 szt.
 7. sieciowa przepompownia ścieków P2 wraz z instalacjami elektrycznymi zgodnie z warunkami przyłączenia, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu

Łączna wartość tego zadania to 703 116,25 zł zaś termin realizacji ustalono na 15 września 2018 roku.

Oba wyżej wspominanie zadania stanowią dużą infrastrukturalną inwestycję, która niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska, mniejszego zanieczyszczenia gleby oraz wód. Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu jakie Gmina Leżajsk otrzymała w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tak skomplikowana inwestycja często przysparza problemów i wiąże się z dużą uciążliwością dla mieszkańców. W wielu przypadkach pojawiają się nieprzewidziane komplikacje i trudności dotyczące przebiegu projektowanej sieci, ilości i umiejscowienia studzienek kanalizacyjnych, czy kolizji z drogami dojazdowymi. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszystkich problemów dotyczących realizowanej inwestycji do Urzędu Gminy Leżajsk, pod nr telefonu: 17 240 62 00, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Łukasz Fleszar

>