Dotacja w ramach Funduszu Sprawiedliwości

Delegacja strażaków ochotników z Gminy Leżajsk na czele z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko, Prezesem Związku Gminnego OSP RP druhem Tadeuszem Matuszkiem oraz Komendantem Gminnym druhem Zbigniewem Pudełkiewiczem uczestniczyła 13 marca br. w konferencji prasowej zorganizowanej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, której celem było podpisanie i wręczenie umów na udzielenie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W konferencji prasowej prócz podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła uczestniczyli również senator RP Mieczysław Golba, poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak.

Dzięki środkom z  Funduszu Sprawiedliwości strażacy ochotnicy pozyskają,  nowoczesny sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, często przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Z racji, że to właśnie członkowie ochotniczych straży pożarnych pojawiają się na miejscu wypadków drogowych często przed innymi służbami, dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w niezbędny sprzęt ratowniczy, który pozwali na skuteczne i efektywne niesienie pomocy w pierwszych i zarazem najważniejszych, chwilach po zdarzeniu.

Efektem finalnym konferencji była podpisana przez Wójta umowa na udzielenie Gminie Leżajsk dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, która umożliwi wyposażenie strażaków ochotników naszej Gminy – w tym druhów z Biedaczowa – w sprzęt ratowniczy, taki jak min. zestawy medyczne i defibrylatory.

Łukasz Fleszar

(Zdjęcia: PUW w Rzeszowie, https://rzeszow.uw.gov.pl)

>