NA JAGODY

17. 06. 2018 r. na placu przy Domu Kultury  w Biedaczowie odbył się festyn „Na  jagody” – powitanie lata, zorganizowany przez KGW i OK w Biedaczowie. Podczas imprezy obył się konkurs lepienia pierogów jagodowych i degustacja. Nagrody w tym konkursie ufundował „Dwór szlachecki”, który na swoim stoisku częstował ciastem i nalewką jagodową. W części artystycznej wystąpiły zespoły: „Wierzawianie”, „Maliniaki”, „Olszynka” oraz Mateusz Urban i zespół młodzieżowy  Piotra Więcława. Impreza zakończyła się  zabawą taneczną przy zespole  Coolpa-Bend.

OK Biedaczów