Remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego

W budżecie Gminy Leżajsk na 2018 rok wyodrębniono środki dla naszego Sołectwa w wysokości 34 738,50 zł w ramach tzw. FUNDUSZU SOŁECKIEGO. O przeznaczeniu środków decydują mieszkańcy, którzy podejmując stosowną uchwałę podczas zebrania wiejskiego określają zadania do zrealizowania. By móc otrzymać środki, owe zadania muszą przed wszystkim służyć poprawie życia mieszkańców, muszą należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju.

Wniosek naszego Sołectwa uchwalony w dniu 28 września 2017 roku zakładał:

  1. Remonty cząstkowe dróg gminnych położonych na terenie sołectwa z wykorzystaniem żużla, tłucznia o różnym przekroju, klińca i innych materiałów – na kwotę 28 000,00 zł
  2. Prace koparką, równiarką, spycharką oraz inne związane z remontem cząstkowym dróg gminnych – 4 738,50 zł
  3. Wymiana drzwi remizy OSP (remiza–GOK) oraz zakup wyposażenia – 2 000,00 zł

W ramach tak wyodrębnionych środków Rada Sołecka na posiedzeniu w dniu 09 maja 2018 roku wskazała drogi, których stan wymaga pilnej interwencji i remontu. A są to:

  1. Biedaczów – Podkudłacz (dz. nr 166, 137, 100)
  2. Biedaczów – Podkudłacz (dz. nr 228)
  3. Gwizdów – Podlas (dz. nr 627)
  4. Gwizdów – Wieś (dz. nr 233/2)

Remont wyżej wymienionych dróg powinien rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

Łukasz Fleszar >