Otwarcie sezonu rekreacyjno – sportowego

02 maja 2018 roku Ośrodek Kultury w Biedaczowie zorganizował otwarcie sezonu rekreacyjno – sportowego, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego w tym roku przez parafię w Gwizdowie, pod hasłem „Piłka, rower, zdrowie”.  Na trasę wyjechało około 30 osób na czele z  ks. Proboszczem Kazimierzem Rojkiem. Głównym celem zorganizowanej wyprawy rowerowej był rezerwat bobrów w uroczysku Kudłaczu. Tam też, pod zabytkową kaplicą Potockich miał miejsce piknik z tradycyjnym pieczeniem kiełbaski.

Właśnie w lesie Kudłacz można dostrzec ślady parku założonego przez Potockich. Znajdują się tam stare stawy będące jedną z części uroczyska Kudłacz. Stawy zostały utworzone wzdłuż doliny małego strumienia, z krystalicznie czystą wodą. Wyżej położone zbiorniki wyschły ze względu na przerwanie grobel. Na brzegach stawów widoczne są pnie ściętych lub ponadgryzanych przez bobry drzew. Za ostatnim stawem znajduje się wąska ścieżka, który prowadzi do pamiątkowego głazu i kaplicy. Głaz został ustawiony przez Alfreda i Jerzego Potockich i poświęcony jest pamięci Adama Zamoyskiego, który podobno miał umrzeć śmiercią tragiczną podczas polowania. Dalej, na kamiennym postumencie, stoi drewniana kaplica ze znajdującym się wewnątrz ołtarzem z Matką Boską Ostrobramską w witrażu. Kaplica została wybudowana w 1923 roku, ku pamięci Adamowej Zamoyskiej.

Łukasz Fleszar

>