Walne zebranie sprawozdawcze OSP Biedaczów

W sobotę 03 marca 2018 roku w świetlicy  remizy OSP Biedaczów odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  OSP. Zebranie otworzył  Prezes OSP Biedaczów będący jednocześnie Prezesem Związku Gminnego OSP RP druh Tadeusz Matuszek, który powitał zaproszonych gości min.: Wójta Gminy Leżajsk, Pana Krzysztofa Sobejko,  zastępcę Komendanta PSP w Leżajsku brygadiera Józefa Kludysa, Komendanta Gminnego druha Zbigniewa Pudełkiewicza, prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Leżajsku druha Józefa Golec, wiceprezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Leżajsku druha Stanisława Płoszaja oraz wszystkich przybyłych.

Przewodniczącym zebrania wybrano dh Tadeusza Matuszka, który sprawnie poprowadził zebranie, podczas którego przedstawiono sprawozdania za poprzedni rok i plany na rok obecny. Po  wysłuchaniu sprawozdań Naczelnika Jednostki, Skarbnika oraz odczytaniu sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, druhowie udzielili absolutorium obecnemu zarządowi za okres sprawozdawczy.

Podczas zebrania, w uznaniu zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz zaangażowanie i wkład wniesiony w rozwój Jednostki, jako jej członek honorowy przyjęty został Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko. Druhowie docenili zaangażowanie Wójta wykazywane wielokrotnie podczas rozbudowy remizy i adaptacji pomieszczeń socjalnych, starań o pozyskanie zestawu hydraulicznego czy zakupu dla Jednostki nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

Łukasz Fleszar

>